Какво е колоноскопия, кога е необходима и как се прави?

Колоноскопията е важно изследване на дебелото черво

Какво е колоноскопия?

Колоноскопия
Колоноскопия

Колоноскопията е процедура, която позволява на лекаря да наблюдава върху екран вътрешността на дебелото черво.
По време на изследването се оглеждат внимателно всички части на дебелото черво.
Използва се специален апарат, наречен колоноскоп или ендоскоп.

Често лекарите наричат процедурата долна ендоскопия, защото това е метод за оценка на долната част на храносмилателната система. По същата логика, гастроскопията е горна ендоскопия, защото оценява горната част на храносмилателната система – хранопровод, стомах и началото на тънкото черво.

Какво представлява апаратът колоноскоп?

Най-важната част на инструмента е лесно огъваща се тръба /маркуч/, която се въвежда през ануса на пациента. Върхът на тръбата може да се движи във всички посоки и има отвори за светлина, камера и различни инструменти.

В другия край на инструмента се намира контролна глава, чрез която лекарят управлява всички движения.

Специален кабел доставя образа от вътрешността на дебелото черво до видео екран.

Колоноскопът е по-дълъг и по-дебел от гастроскопа (апарат за горна ендоскопия), но иначе те имат сходно устройство. Дължината на колоноскопа е около метър и половина, а дебелината му е като на човешки пръст.

Апаратът позволява на лекаря да взема биопсии (малки късчета тъкан, които след това се наблюдават под микроскоп), да изрязва полипи и малки тумори, да спира кървене, да разширява стеснени участъци и още много други манипулации.

Крайната цел на колоноскопията е да се достигне най-далечната точка на дебелото черво като междувременно се оглеждат всички негови части.

колоноскоп
Лекарят управлява колоноскопа

Кои са частите на дебелото черво?

Дебелото черво има няколко части. Тяхното познаване е важно за ефективно провеждане на процедурата.

Лекарите обикновено използват латински термини за отделните части и това затруднява пациентите.
Тук, ние ще употребяваме разговорните имена, а латинските еквиваленти ще бъдат посочени в скоби.

Ако не желаете да четете медицински термини, може спокойно да пропуснете следващия абзац.

При започване на колоноскопия пациентът лежи на лявата си страна върху маса, а лекарят въвежда върха на тръбата през ануса. В тази област има 2 кръгли мускула /сфинктери/ – външен и вътрешен. Следващата част е право черво /ректум/ преминаващо в ободно черво /колон/, което има следните отдели: сигмоидно черво /сигма/, низходящо черво /колон десценденс/, лява извивка /флексура лиеналис/, напречно черво /колон трансверзум/, дясна извивка /флексура хепатика/ и възходящо черво /колон асценденс/. Последната част, която се достига при колоноскопия е сляпото черво /цекум/. Тук се намира клапа, свързваща дебелото с тънкото черво, както и отворът на апендикса. Мускулният слой на дебелото черво има характерни особености, които са причина за формиране на структури наречени тении и разширения /хаустри/. Натиснете върху картинката, за да я видите в по-голям размер.

дебело черво
Анатомия на дебелото черво

Ако сте прочели и осмислили последния абзац, то заслужавате поздравления.
Следващата информация ще ви се стори още по-лесна.

Кога трябва да се извърши колоноскопия?

В едни случаи колоноскопия се налага за откриване на причината за дадени оплаквания (за поставяне на диагноза), а в други – за извършване на терапевтична манипулация при вече известен проблем (за лечение).
Най-честите причини за провеждане на колоноскопия са:

 • Откриване на причината за коремна болка, подуване и дискомфорт
 • Откриване на причината за необяснима диария
 • Откриване на причината за наличната кръв в изпражненията
 • Откриване на източник на кървене при данни за анемия от лабораторните изследвания
 • Контролно изследване след вече отстранени полипи и/или тумори

Внимание!
Във всички развити страни колоноскопията се използва като метод за скрининг. Целта е ранно откриване и отстраняване на полипи (предшественици на рака), преди трансформирането им в злокачествен тумор.
Задължително прочетете статията за ранно откриване и предотвратяване на рак.
Превенцията чрез скрининг може да спаси живота ви!

Колоноскопия се прилага и при следните манипулации:

 • Изрязване и отстраняване на полипи и малки тумори
 • Разширяване на стеснени участъци на дебелото черво

Какво трябва да знае пациентът преди провеждане на колоноскопия?

Преди всичко пациентът трябва да е наясно с ползите и рисковете от изследването. По тази причина се препоръчва предварителна консултация с лекар, на която ще бъдат уточнени следните въпроси:

 • Има ли нужда от колоноскопия в настоящия момент или в бъдеще
 • Как се извършва предварителното почистване на червата
 • Какви са възможностите за упойка по време на изследването и кой вариант е най-подходящ за конкретния пациент
 • Кои лекарства трябва да бъдат спрени преди процедурата
 • Какви са възможните рискове и усложнения от провеждане на изследването

Преди изследването пациентът трябва да е прочел и да е подписал специален документ, наречен „Информирано съгласие“. В него са описани всички ползи и рискове, свързани с колоноскопията.

Документът „Информирано съгласие“ е стандартен и се дава на всички пациенти, желаещи да се изследват.

Informed consent form

Как се извършва почистването на червата?

За безпроблемното провеждане на изследването е необходима предварителна подготовка – почистване на дебелото черво (изпразването му от изпражнения).

Осъществява се чрез прием на специални лекарства, които причиняват диария (лаксативи). Те се разтварят във вода и се изпиват в деня преди колоноскопията. Почистването се комбинира със спиране приема на храна до провеждане на изследването.

Цялата процедура по подготовка за колоноскопия ще бъде обяснена от лекар при предварителната консултация.

Правилната подготовка е изключително важна.
Лошо почистеното черво може да е причина за пропускане на малки полипи или тумори. Огледът е затруднен при наличие на отмивни води и хранителни остатъци.

podgotovka-za-kolonoskopia
Подготовка с лаксативи и спиране приема на храна

Има ли нужда от упойка?

Теоретично изследването може да бъде проведено и без упойка или седация, но това не се препоръчва.

Важно е да се разбере разликата между двата начина за намаляване на дискомфорта от изследването:

Пълната упойка е състояние на пълна загуба на съзнание. Пациентът не усеща и не реагира на болка и други стимули. Използването на пълна упойка налага присъствието на анестезиолог по време на манипулацията. Това е свързано с по-висока цена на процедурата и редки, но потенциално опасни усложнения от страна на сърцето и белите дробове при рискови пациенти.

Седацията е състояние, при което пациентът е в съзнание, но усещането за болка и дискомфорт е намалено. Постига се чрез лекарства, които са различни от използваните за пълна упойка. Не се налага присъствието на анестезиолог.
В състояние на седация пациентът може да изпълнява инструкциите на лекаря.
Обикновено изследваните лица нямат спомени от процедурата, въпреки запазеното съзнание – седацията често предизвиква амнезия.

Рисковете, свързани с пълната упойка и седация, са описани в документа „Информирано съгласие“.
При предварителната консултация попитайте лекаря относно възможностите за упойка и седация и кой метод би бил подходящ конкретно за вас.

След използването на пълна упойка/седация пациентът няма да е в състояние да шофира през следващото денонощие. Затова лицата, които не са постъпили в болница, а идват само за процедурата, трябва да си осигурят придружител, който да ги отведе вкъщи.

Предварително съобщете на лекаря, ако имате:

 • Алергия към лекарства, храни, насекоми, полени и др.
 • Придружаващи заболявания, особено тези, засягащи сърцето и белите дробове
 • Пейсмейкър, метални импланти, изкуствени стави
 • Посочете всички лекарства, които приемате

В какви случаи не трябва да се провежда колоноскопия?

Много малко ситуации са причина за отлагане или непровеждане на това изследване. Те включват:

 • Нежелание от страна на пациента и липса на информирано съгласие
 • Спешни състояния като инфаркт, перфорация на черво, токсичен мегаколон, остър дивертикулит и др.
 • Заболявания или прием на лекарства, които повишават риска от кървене
колоноскопия-и-полип

Как протича самото изследване?

В болницата ще бъдете посрещнати от лекар и медицинска сестра. Отново ще бъдат зададени най-важните въпроси, свързани с наличието на алергии, придружаващи заболявания и приема на лекарства. Ще бъде даден формуляр за „Информирано съгласие“, който трябва да бъде подписан преди започване на колоноскопията.

След това ще бъдете отведени в ендоскопски кабинет и ще легнете в лява странична позиция върху кушетка. Лекарствата за седация или пълна упойка ще бъдат приложени чрез венозно инжектиране.

Колоноскопия-процедураПреди въвеждане на апарата лекарят прави оглед на аналната област и изследване на ректума с ръка /ректално туширане/. Тези предварителни мерки целят откриването на тумори, хемороиди и други промени в достъпната, начална част на дебелото черво.

Колоноскопията започва с поставяне върха на апарата в ануса и постепенното му въвеждане в дълбочина.

Главната цел на изследването е достигане на крайната част на дебелото черво – т.нар. сляпо черво /цекум/. В определени случаи е възможно да се огледа и малка част от тънкото черво.
При въвеждането на апарата се разглежда вътрешеността на червата и се търсят промени в тяхната структура.

След достигане на крайната част на дебелото черво започва изваждането на апарата. Тази част на процедурата е изключително важна, защото именно през нея става основият оглед на червото. Прекалено бързото изваждане на апарата крие опасност от пропускане на малки полипи или тумори. Затова времето за изваждане на апарата /след достигане края на червото/ е важен индикатор за качество на проведената колоноскопия.

Кои са индикаторите за качествено проведена колоноскопия?

 • Достигане на крайната част на дебелото черво /празно черво, цекум/
 • Време за изваждане на апарата /след достигане края на червото/ над 6 минути
 • Отбелязване степента на почистване на червата – отлична, задоволителна, лоша
 • Честота на откриване на аденоматозни полипи /ADR/ при скрининг процедури

Какво става след края на процедурата?

След изваждане на апарата лекарят оформя документ, описващ изследването и резултата от него. През това време пациентът е оставен в спокойна обстановка под наблюдението на останалата част от екипа.

След възставновяване на ясно съзнание пациентът получава цялата необходима информация от лекаря и може да зададе допълнителни въпроси. Накрая лекарят предоставя писмен протокол от изследването и дава финални инструкции за последващо поведение. Препоръчително е напускане на болницата в компанията на придружител.

Какво се вижда на екрана по време на колоноскопия?

Тук ще представим най-често срещаните находки по време на изследването.

1. Нормален образ на различните части на дебелото черво:

нормален колоноскописки образ

2. Дивертикули на дебелото черво

Дивертикулите са сляпо завършващи, торбовидни разширения на стената на дебелото черво, които могат да се видят по време на колоноскопия.

Дивертикули в дебелото черво

3. Полипи на дебелото черво

Полипите биват различни видове. Едни от тях са напълно безопасни, докато други предшестват появата на рак. Ранното откриване и отстраняване на полипите предпазва от развитие на тумори.

Дебелочревни полипи

4. Възпалителни заболявания на червата – Улцерозен колит и болест на Крон

Това са хронични заболявания, които могат да протичат с коремна болка, диария и кръв в изпражненията.
Диагнозата се поставя чрез колоноскопия, по време на която се установяват характерни промени в чревната стена.

Възпалителни заболявания - улцерозен колит и болест на крон

5. Източник на кървене в дебелото черво

Различни заболявания могат да доведат до кървене от дебелото черво.
Колоноскопията се използва за откриване на причината и спиране на кървенето.

кръв в дебелото черво

6. Рак на дебелото черво

Ракът на дебелото черво се развива от предшестващи го полипи (които все още не са злокачествени тумори).
Навременната колоноскопия открива и отстранява полипите и ранните форми на рак.

Късно откритият и метастазирал рак води до смърт.

Ранната колоноскопия ще спаси живота ви.

рак на дебелото черво

Имате коремни проблеми? Незабавно се свържете с нас...

Ние разбираме от колоноскопия.

Автор на статията: д-р Стефан Митев
Източник: Atlas of Colonoscopy: Examination Techniques and Diagnosis

 

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
 • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
 • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
 • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link
Разговор с д-р Митев
1
Close chat
Напишете съобщение до д-р Стефан Митев

Начало

Търсене за...