Клиничен случай – синдром на Дубин-Джонсън

38-годишна жена преминава лапароскопска операция за отстраняване на жлъчния мехур. Неочаквано лекарите забелязват, че цветът на черния дроб е променен до тъмнолилав. Лабораторните изследвания показват леко повишен общ билирубин 38 (директен 21, индиректен 17). Чернодробните ензими AST, ALT, ALP са нормални.

Каква е диагнозата? Следва отговор, затова помислете преди да продължите да четете. Взета е биопсия по време на операцията. Хистологичното изследване показва жълто-кафяви гранули в чернодробните клетки (хепатоцитите). Специално имунохистохимично оцветяване е отрицателно за MRP2, което поставя диагнозата синдром на Dubin-Johnson.

Синдромът на Dubin-Johnson е доброкачествено наследствено (автозомно-рецесивно) заболяване, което протича с хронична или епизодична конюгирана хипербилирубинемия. Това означава, че общият билирубин е повишен за сметка на директния. Причинява се от мутации в гена ABCC2 и води до MRP2 дисфунцкия. Има благоприятно протичане без усложнения.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...