Клиничен случай – причина за чревна пневматоза

При 62-годишна жена се провежда контролна колоноскопия след предходно отстраняване на полип в дебелото черво. В дясната част на червото се установяват надигнати формации, покрити с нормална лигавица и леко зачервена повърхност (снимка 1 и 2). Компютърната томография демонстрира кистични зони с натрупване на газ в стената на червото (снимка 3, стрелки).

Каква е диагнозата?

Би трябвало да може отговорите, защото вече съм представял подобен случай. Диагнозата е чревна пневматоза (pneumatosis cystoides intestinalis). Предложени са различни теории за възникването ѝ, но една от водещите е контакт с органични разтворители. Жената е учител в детска ясла и по време на COVID-19 пандемията редовно е дезинфекцирала помещението, където работи. Дезинфектантът съдържа етанол, който лесно се изпарява (волатилна субстанция). Пациентката е посъветвана да използва маска с висока филтрация и да осигурява адекватна вентилация.

Формациите в дебелото черво остават под периодично наблюдение, тъй като не причиняват оплаквания. Лекарите се надяват, че въздухът в чревната стена може да се резорбира спонтанно.

В резултат на пандемията все повече хора може да попаднат в ситуацията на учителката от случая. Индиректно пандемията може да допринесе за повишена честота на рядкото състояние чревна пневматоза.

Източник: Fukutomi Y, Yagi N. Covert Pneumatosis Cystoides Intestinalis in ascending colon, successfully observed by CT and colonoscopy in an asymptomatic patient [published online ahead of print, 2023 Jun 27]. Gastrointest Endosc. 2023;S0016-5107(23)02699-8.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...