Диагноза и лечение на стомашни полипи

Стомашните полипи са едни от най-честите находки при провеждане на гастроскопия. Какво трябва да се прави с тях е учудващо комплексен въпрос, а препоръките не винаги се познават и прилагат. Ето някои важни съвети, публикувани в престижно научно списание:
 
1. Не всички стомашни полипи трябва да се отстраняват.
Повечето полипи не причиняват оплаквания и се откриват случайно при провеждане на гастроскопия. Повечето полипи са доброкачествени, въпреки че хиперпластичните и невроендокринните стомашни полипи имат потенциал за злокачествена трансформация. Малки (< 5 mm) хиперпластични полипи без дисплазия не налагат задължително отстраняване, но е нужен хистологичен резултат за потвърждение и стратификация на риска. Фундусно-жлезните полипи (ФЖП) са чести при пациенти, приемащи от дълго време инхибитори на протонната помпа.
 
2. Фундусно-жлезните полипи имат типичен вид (снимка отдолу в коментар) и обикновено са с размер под 1 cm. След като вече са потвърдени, не е нужна нова биопсия при последваща гастроскопия. Особено внимание трябва да се обърне при пациенти с генетични синдроми – FAP и MAP, където фундусно-жлезните полипи може да имат дисплазия и нисък злокачествен потенциал.
 
3. Всички стомашни полипи с размер над 5 mm трябва да се отстранят. Повърхностните биопсии може да изпуснат налична дисплазия и затова е нужно цялостно отстраняване. Най-често такива са хиперпластични и аденоматозни полипи – снимки отдолу в коментар.
 
4. Трябва да се използват стандартни техники за отстраняване на стомашните полипи. Обикновено при полипи под 1 cm се препоръчва техниката на „студена примка“ (cold snare). При полипи на краче се прилага „гореща примка“ (hot snare).
 
5. Необходими са контролни гастроскопии при някои видове полипи, особено аденоматозните (аденоми). Няма универсално приет интервал, но обикновено пациентите се викат за ново изследване след 6 до 12 месеца.
 
Източник: Early D. Diagnosis and approach to gastric polyps. Gastrointest Endosc. 2023 Feb 25:S0016-5107(23)00296-1.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...