Клиничен случай – червен участък около апендикса (peri-appendiceal red patch)

Пациентите с улцерозен колит може да имат зачервен участък от червото около отвора на апендикса. Находката може да се установи, дори когато възпалението е ограничено само в другата (лявата) част на червото, когато заболяването е с ниска активност или дори е в ремисия. Находката, показана на снимките отдолу, се нарича peri-appendiceal red patch (PARP) и може да има и терапевтично значение.

Проучване с 249 пациента с улцерозен колит показва, че 44/249, т.е. близо 17% имат червен участък около апендикса (PARP). Наличието на такъв участък не трябва да се бърка с прекъснатост на възпалителните промените (skip lesions), което е характерно за болестта на Крон. Пациентите с PARP в проучването са били по-млади, имали са нужда от по-агресивна медикаментозна терапия и по-често са стигали до отстраняване на дебелото черво (колектомия). Някои лекари дори предлагат отстраняване на апендикса (апендектомия) като лечение на подбрани пациенти с улцерозен колит. Ендоскопистите трябва да имат повишено внимание по време на колоноскопия с цел установяване на зачервени участъци около отвора на апендикса, дори при пациенти с улцерозен колит в ремисия.

Източник: Reijntjes MA, Heuthorst L, Gecse K, Mookhoek A, Bemelman WA, Buskens CJ. Clinical relevance of endoscopic peri-appendiceal red patch in ulcerative colitis patients. Therap Adv Gastroenterol. 2022 Jun 28;15:17562848221098849.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...