Клиничен случай – Мозъчна въздушна емболия след стент на хранопровод

50-годишен мъж постъпва в болница поради трудно преглъщане от около 1 месец. Гастроскопията открива туморна формация в хранопровода, която причинява стеснение. Под обща анестезия е поставен стент на хранопровода за възстановяване на пасажа. Процедурата минава без усложнения, но три часа след нея пациентът става объркан. Кислородната му сатурация е нормална. Проведена е компютърна томография и снимка на главния мозък е показана на фигура 1.

Каква е диагнозата и какво трябва да се направи?

Образното изследване открива въздушна (газова) емболия в мозъка. Установяват се и малки въздушни мехурчета в долната част на стента в хранопровода. Ехокардиографията не открива дефект между предсърдията или между камерите на сърцето.

Започната е незабавна хипербарна оксигенация в барокамера, последвана от назално подаване на кислород с висок дебит.

Мозъчната въздушна емболия е рядко усложнение на медицински процедури. Най-вероятно ерозия на лигавицата на хранопровода, причинена от тумора, води до навлизане на въздух под налягане в подлежащите съдове. Потенциален рисков фактор е инсуфлацията на въздух при поставянето на стента.

По-голямата част от описаните в литературата случаи включват дясно-ляв шънт поради подлежащ сърдечен проблем. Тогава газовите емболи пътуват с артериалната кръв към всички органи и се стига до ниска кислородна сатурация, което не се наблюдава при пациента от случая. Най-вероятно при него разширението на съдовете (вазодилатация) и намаленият сърдечен дебит при обща анестезия са допринесли за ретрограден път на емболите към мозъчните съдове. Газът се разпространява в обратна посока на нормалния кръвоток. Ретроградният емболизъм е рядка форма на газов емболизъм.

След 5 дни лечение с редуване на хипербарна оксигенация и подаване на кислород с висок дебит, пациентът се подобрява. Контролна компютърна томография демонстрира, че малките газови мехурчета в мозъка и хранопровода са изчезнали. Един месец след изписване от болницата мъжът вече може да ходи самостоятелно.

Повчето емболи се виждат при компютърно-томографско изследване. Хипербарната оксигенация и кислородната терапия с висок дебит намаляват размера на газовите емболи и подпомагат дифузията им. Така се намалява мозъчната исхемия и се подобряват крайният изход.

P.S. Дясната картинка е генерирана от изкуствен интелект в стила на Ван Гог с цел привличане на внимание.

Източник: Yang W. Cerebral air embolism after esophageal stenting [published online ahead of print, 2023 May 22]. Dig Endosc. 2023;10.1111/den.14601.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...