Клиничен случай – първичен меланом на стомаха

73-годишен мъж отива в спешно отделение поради черни изхождания и отделяне на кръв от 2 дни. Няма коремна болка, нито загуба на килограми. Не е употребявал нестероидни противовъзпалителни лекарства. Той има артериална хипертония, затлъстяване, диабет и хронична обструктивна белодробна болест. При прегледа пациенът е хемодинамично стабилен и не се откриват промени по кожата. Лабораторните изследвания показват анемия с хемоглобин 114 g/l.

Преди 2 месеца поради подобни оплаквания е извършена гастроскопия, която открива язви в стомаха. Тогава те са отдадени на употреба на нестероидни противовъзпалителни лекарства (като аспирин). Сега се провежда компютърна томография, която установява задебелена стена на стомаха и два възела (нодула) в десния бял дроб, които са подозрителни за злокачествено заболяване.

Проведена е нова гастроскопия. В стомаха се забелязват множество разязвени и некротични маси с тъмен цвят и неправилни граници. Най-голямата формация е с размер до 4 cm.

Каква е диагнозата?

Биопсиите показват балоноподобна субмукозна епителоидна неоплазма с некроза и наличие на пигмент в цитоплазмата на клетките. Имунохистохимичното изследване е положително за melan-A, SOX10 и S-100 и отрицателно за PAX8 и CD 68, което поставя диагнозата меланом с балонно-клетъчна диференциация.

Пациентът е насочен към клиника по онкология, където е проведена позитрон-емисионна томография (ПЕТ). Потвърждава се повишена активност в стената на стомаха и във възлите в белия дроб. Биопсия на възлите в белия дроб под КТ контрол е негативна за злокачествен процес. Приема се, че промените са реактивни. Това потвърждава диагнозата първичен меланом на стомаха. Пациентът е преценен като лош кандидат за оперативно лечение. Започната е палиативна терапия с pembrolizumab. След 6 курса контролният ПЕТ скенер показва изчезване на повишената активност в стомаха. Пациентът остава под стриктно наблюдение.

Меланомът е агресивно злокачествено заболяване, което често метастазира към храносмилателната система. Първичният меланом на стомаха е изключително рядък и са описани само отделни случаи. Възможни са два механизма на възникване – от APUD клетки и чрез ектопична миграция на меланоцити към храносмилателната система.

Прогнозата на меланома, произхождащ от лигавицата на вътрешни органи, е много лоша. Средната преживяемост е 5 месеца, а 5-годишната преживяемост е само 3%.

Източник: Chaudhry H, Green V, Lin J, Lewis J, Wong H. An Unusual Case of Primary Gastric Balloon Cell Melanoma. ACG Case Rep J. 2023 Feb 9;10(2):e00976.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...