Клиничен случай – неочаквана причина за положителен тест за бременност

Неочаквана причина за положителен тест за бременност

38-годишна жена с първичен склерозиращ холангит (ПСХ) от 3 години развива епизоди на пожълтяване и коремна болка. Проведено е магнитно-резонансно изследване (МРХП) на жлъчните пътища, което установява стеснен участък (доминантна стриктура), но без данни за туморен процес – фигура А. Жената влиза в болница за провеждане на ендоскопско изследване на жлъчните пътища (ERCP), но при рутинно тестване преди процедурата се оказва с положителен тест за бременност. Изследването е свързано с радиационно облъчване, затова то е отложено и пациентката е насочена към акушер гинеколог.

Измерването на човешкия хорионгонадотропин (hCG) през следващия месец показва прогресивно нарастване – от 100 до 200 mIU/mL. Ехографията обаче не открива маточна или извънматочна бременност. Поради коремна болка и нарастващ hCG е проведена диагностична лапароскопия, където се установяват нормални маточни тръби и яйчници без кисти.

След 4 месеца пациентката има рязко влошаване с пожълтяване на кожата и коремна болка. Лабоарторните изследвания показват тежка анемия (Hb 77 g/L), висок билирубин, нарушена коагулация (INR 1.9) и много висок туморен маркер СА 19-9 – над 4000. Компютърната томография на корем установява цироза и формация в черния дроб с размер над 7 см (фигура В) с множество метастази и в двата дяла.

Каква е причината за нарастващия hCG и новоустановената чернодробна формация?

За съжаление, това е холангиокарцином – тумор на жлъчните пътища, като първичният склерозиращ холангит повишава риска от възникването му 400 пъти. Според актуалните препоръки при пациенти с ПСХ е нужно да се провежда скрининг за холангиокарцином чрез ехографско или магнитно резонансно изследване и чрез туморния маркер СА 19-9. При имунохистохимични изследвания се доказва, че до 23% от холангиокарциномите може да образуват някакво количество човешки хорионгонадотропин (hCG), което е и причината за фалшиво положителния тест за бременност.

Повишен hCG може да има при маточна и извънматочна бременност, спонтанен аборт, образуване от хипофизата и при някои тумори. При маточна бременност обикновено hCG се удвоява на всеки 48 часа и липсата на такова удвояване е подозрителна за извънматочна бременност.

Пациентът развива прогресираща чернодробна недостатъчност и след обсъждане с роднините е насочена за палиативни грижи в хоспис.

Източник: Daniel M, Das K. An Atypical Cause for a Positive Urine Pregnancy Test. Gastroenterology. 2022 May;162(6):e6-e7.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...