Клиничен случай – увреда на нерв след аблационна терапия

71-годишен мъж с пристъпно предсърдно мъждене и рак на простатата внезапно развива силна коремна болка, подуване, гадене и прогресивно влошаващото се повръщане през последните 2 дни. Преди 4 дни успешно е проведена радиофреквентна аблация за предсърдното мъждене. При процедурата са приложени 35 W около двете страни на белодробните вени. В момента пациентът е на лечение с flecainide, pantoprazole, rivaroxaban и simvastatin.

Прегледът в спешното отделение установява телесна температура 37.0 градуса, артериално налягане 118/68, пулс 58/мин, дихателна честота 18/мин, кислородна сатурация 100%. Коремът е значително подут, с дифузна болезненост, но без белези на перитонеално дразнене. Лабораторните изследвания на хемоглобин, левкоцити, биохимичен панел и липаза са нормални. Проведена е компютърна томография на корем, от която виждате репрезентативни образи.

Каква е диагнозата и какво трябва да се направи?

Първата снимка показва силно разширение на стомаха и тънките черва до нивото на дисталния илеум. На втората снимка се вижда значително количество задържана храна в стомаха. Третата снимка показва нормален образ на съдовете trunkus celiacus и горна мезентериална артерия.

Диагноза е увреда на блуждаещия нерв (nervus vagus) след аблационната терапия за предсърдно мъждене, водеща до тежка гастропареза и/или илеус (чревна непроходимист). Увредата на нерва най-вероятно се дължи на използваната термална енергия в непосредствена близост. По време на процедурата може да се мониторира температурата в хранопровода за намаляване на усложненията. Предходно проучване показва, че увреда на блуждаещия нерв се наблюдава при 0.2% от хората с мониториране, спрямо 2.5% от тези без мониториране на температурата.

Блуждаещият нерв води началото си от продълговатия мозък и контролира перисталтиката на стомаха и част от червата. Трябва да се мисли за увреда на nervus vagus, когато пациентите развият тежко гадене и повръщане след аблация за предсърдно мъждене.

След като лекарите изключват тромбоемболия е започнато консервативно лечение чрез назогастрална декомпресия, която обикновено е достатъчна при повечето пациенти. Но на петия ден пациентът отново развива тежко повръщане, подуване и има образни данни за чревна непроходимост. Приложен е мускариновият агонист bethanechol. Понякога се използват и мотилинови агонисти като еритромицин. Добавянето на bethanechol води до бърззо подобрение на коремното подуване и повръщането. Повечето докладвани случаи демонстрират подобно подобрение на оплакванията в рамките на 3 седмици.

Източник: Nausea, Vomiting, and Abdominal Distention after Atrial Fibrillation Therapy Estes, Kaitlyn et al. Gastroenterology

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...