Рискове за кардиачен и некардиачен рак на стомаха

Най-важният рисков фактор за рак на стомаха е инфекцията с бактерията Helicobacter pylori. От гледна точка на анатомично разположение карциномът на стомаха се дели на кардиачен и некардиачен. Кардия е зоната в стомаха, която се свързва с хранопровода и е ясно показана на схемата отдолу. Некардиачният рак възниква в някой от другите отдели на органа. Разделянето на два вида според анатомичната позиция е важно, защото причините за възникване може да са различни.

Нов мета-анализ, включващ данни от 108 проучвания, показва, че инфекцията с H. pylori е свързана с четирикратно по-висок риск за възникване на некардиачен стомашен рак, както при европейци така и при азиатци. Инфекцията е свързана с близо трикратно повишен риск за кардиачен стомашен рак при азиатци, но не е рисков фактор при европейци. Инфекцията с бактерията е отговорна за 73% от случаите на некардиачен стомашен рак при европейци и 71.2% при азиатци.

Световната здравна организация (СЗО) определя бактерията H. pylori като карциноген от група I. Ерадикацията (унищожаването) е ефективен начин за намаляване риска от рак. Популационен скрининг и лечение все по-често се обмисля в някои азиатски страни, където честотата е много по-висока.

Краткият извод е, че Helicobacter pylori е доказан рисков фактор за рак на стомаха, но същетвуват важни географски различия, които трябва да се имат предвид при вземане на решения за общественото здраве. Изследването и лечението на бактерията трябва да следва научно базирани принципи, което у нас не винаги се случва.

Източник: Han, Z, Liu, J, Zhang, W, et al. Cardia and non-cardia gastric cancer risk associated with Helicobacter pylori in East Asia and the West: A systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. Helicobacter. 2023; 28:e12950.

Схематично представяне на каскадата на Correa, по която възниква ракът на стомаха.

Отделните етапи са инфекция с бактерията H. pylori -> повърхноствен неатрофичен гастрит -> атрофичен гастрит -> интестинална метаплазия -> дисплазия -> карцином

Източник: He J, Hu W, Ouyang Q, Zhang S, He L, Chen W, Li X, Hu C. Helicobacter pylori infection induces stem cell-like properties in Correa cascade of gastric cancer. Cancer Lett. 2022 Aug 28;542:215764.

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'Increased gastric stem cell-like markers No significant increase in markers .c-myc •Oct4 Sox2/Sox9 ·CD44 Lgr5 CD44 Lgr5 c-myc •Oct4 •Sox2/Sox9 CD44/CD133 •Lgr5 Chronic superficial gastritis Correa cascade Atrophic gastritis Intestinal metaplasia/ SPEM Dysplasia •Wnt signaling H. H.pylor/infection pylori Wnt signaling GC Main pathways of pathogenesis Wnt signaling Hh signaling .Hippo signaling TGF-B signaling'

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...