Клиничен случай – пневмоперитонеум след перфорация на дебелото черво

25-годишен мъж сяда по случайност върху отвора на въздушен компресор, което води до мощно раздуване на ректума с газ. Незабавно усеща коремна болка и е закаран в спешно отделение. Виталните показатели при постъпването са артериалното налягане 130/90, пулс 108/мин, дихателната честота 24/мин и кислородната сатурация 98%. Коремът е силно раздут, болезнен и ригиден при палпация. При почукване (перкусия) се чува тимпаничен звук. Ректалното туширане установява слаб тонус на сфинктера и малко количество прясна кръв. Рентгеновото изследване на корема и гръдния кош е представено на снимка.

Каква е диагнозата?

Пациентът има перфорация на дебелото черво с напрегнат пневмоперитонеум (въздух в перитонеалната кухина). Коремните органи са избутани към срединната линия на тялото. Компютърната томография потвърждава масивен пневмоперитонеум. Проведена е спешна декомпресия с игла и след това спешна операция. Хирурзите откриват перфорация с размер 3 х 2 cm в напречното дебело черво и многобройни контузии в останалите отдели. Тънкочревните бримки изглеждат нормални. Перфорацията е затворена с шевове и е изведена илеостома. Пациентът се възстановява успешно и е изписан от болницата. След 3 месеца стомата на коремната стена е затворена.

Баротравмата на дебелото черво обикновено е причинена от медиински процедури (ятрогенна), като прераздуване при колоноскопия (честота 0.1%-0.5%). Това води до характерни изменения, наречени „одраскано от котка“ (cat scratch) дебело черво. Неятрогенната баротравма е изключително рядка и се дължи на неправилна употреба на индустриален компресиран въздух, използван за почистване. Перфорацията настъпва на слаби места, в съответствие със закона на Лаплас. Най-често се засяга ректосигмоидната област.

Диагнозата се поставя чрез образни методи, които установяват наличието на свободен газ в коремната кухина. Лечението е чрез спешна хирургична интервенция. Напрегнатият пневмоперитонеум трябва да бъде незабавно декомпресиран с игла.

Източник: Kumar RV, Shaikh OH, Vijayakumar C, et alTension pneumoperitoneum following colonic perforation due to barotraumaBMJ Case Reports CP 2022;15:e250043.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...