Клиничен случай – сарком на стомаха

54-годишна жена постъпва в болница поради оплаквания от подуване на корема, ранно засищане и загуба на килограми от 6 месеца. Компютърната томография показва хетерогенна формация с размер 19 х 15 cm в горния ляв квадрант на коремната кухина. Формацията се допира на широка основа към малката кривина на стомаха и лежи в близост до диафрагмата и левия дял на черния дроб.

Проведена е отворена хирургична операция с частично отстраняване на стомаха (гастректомия) и клиновидна резекция на черния дроб. Изрязаният тумор е с размер около 20 см и произлиза от тялото на стомаха. Хистологичното изследване показва къси вретеновидни клетки с хиперхроматични ядра и бледа еозинофилна цитоплазма. Честотата на митозите е 20 на всеки 5 кв. мм, като се идентифицират и атипични митози. Клетките са положителни за десмин и гладкомускулен актин и са отрицателни за H-caldesmon, myogenin, MyoD, cytokeratin AE1/3, CAM5.2, CD34, ERG, S100, CD117 и DOG1.

Каква е диагнозата?

Хистологичното изследване насочва към сарком на стомаха – рядък агресивен злокачествен тумор. Той произхожда от мускулния слой на стената на стомаха. Резекционните линии са чисти и няма данни за метастази в лимфни възли. Това е т.нар. R0 резекция. Взето е решение да не се провежда адювантна химиотерапия и пациентът е планиран за стриктно проследяване чрез ПЕТ/КТ изследване.

Новопоявило се усещане за ранно засищане със загуба на килограми е алармиращ симптом, който налага провеждане на допълнителни изследвания за уточняване на причината.

Източник: Tang, Si Ying MRCP (UK)1; Wong, Neng Wei MRCS (Edinburgh)2; Lee, Jaslyn Jie Lin MBBS3. Gastric Sarcoma: A Very Rare and Aggressive Gastric Cancer. The American Journal of Gastroenterology 118(6):p 928, June 2023. | DOI: 10.14309/ajg.0000000000002148

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...