Клиничен случай – синдром на McKittrick-Wheelock

50-годишен мъж търси медицинска помощ поради загуба на 14 килограма за последния месец, липса на апетит, диария и епизодично изтичане на кръв от ануса. Досега не е имал сериозни заболявания. Прегледът установява ниско артериално налягане 86/65 mmHg и висок пулс 118/мин, а също и алопеция (косопад), дистрофични промени по ноктите (снимка А) и кахексия. Коремът е мек и неболезнен. Ректалното туширане открива голяма пролабираща формация, чиято основа е фиксирана към предната стена на ректума. Вижте снимка на формацията на ваш риск отдолу в коментар, както и хистологичен резултат от нея (снимки В и С). Лабораторните резултати показват тежки електролитни отклонения Na 128 K 2.7 Ca 6.2, микроцитна анемия Hb 71 g/l, малнутриция с албумин 15 g/l и креатинин 0.57 mg/dl (50 mmol/l).

Каква е диагнозата и какво е лечението?

Въпреки че ректалната формация е суспектна за карцином, водещият проблем, изискващ незабавно внимание, е хиповолемичен шок и електролитни отклонения, които са следствие на тежката диария.

Диагнозата е изключително редкият синдром на McKittrick-Wheelock, който се характеризира с триадата: 1) хронична диария поради голям секретиращ тумор или полип на дебелото черво; 2) тежки електролитни отклонения и 3) остра бъбречна увреда. Формацията най-често е вилозен аденом, но са описани случаи и с аденокарциноми и невроендокринни тумори.

Пациентът е приет в болница и е започнато лечение с вливания за корекция на електролитите. След стабилизиране на състоянието е проведена биопсия на ректалната формация, която показва тубуловилозен аденом с тежкостепенна дисплазия. Осъществена е тотална колоноскопия, която не открива други формации в дебелото черво. Лекарите извършват трансанална ексцизия (изрязване) на формацията, но патологичният резултат от нея вече е за инвазивен аденокарцином. Стадирането на процеса не открива далечни метастази. Проведена е 3-месечна системна химиотерапия (оксалиплатина и 5-FU), последвана от неоадювантна химио-лъчетерапия и накрая хирургична операция.

Източник: A Middle-aged Patient With a Prolapsing Rectal Mass Kowalski, Brooke L. et al. Gastroenterology, Volume 162, Issue 3, 705 – 706

Няма налично описание на снимката.
Ректална формация, изпадаща навън (снимка В) и хистологичен резултат от нея (снимка С)

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...