Грануломатоза с полиангиит (болест на Вегенер)

37-годишен мъж с болест на Крон постъпва в болница поради кървава диария, болка в устата и новопоявила се деформация на носа. Възпалителното чревно заболяване е диагностицирано преди 8 години и е рефрактерно на лечение с множество биологични медикаменти. Прегледът установява множество язви в устната кухина и мекото небце, перфорация на дясната тъпанчева мембрана, седловиден нос и язви в носа с образуване на корички. Лабораторните изследвания показват повишени възпалителни маркери CRP 127 и фекален калпротектин 1058. Изследванията за миелопероксидаза, протеиназа 3, ANCA и сифилис IgG са отрицателни. Ларингоскопия открива субглотична и ларингеална стеноза. Образното изследване (КТ) демонстрира двустранен синуит (максиларен и сфеноидален). Биопсиите от устната кухина и носа показват белези за остро и хонично възпаление, без данни за васкулит, грануломи или дисплазия. Колоноскопията установява тежко възпаление на цялото дебело черво (панколит).

Каква е причината за деформацията на носа? Каква е диагнозата?

Наличието на язви в носа с образуване на корички, деформация на носната преграда и стеноза на горните дихателни пътища насочва към грануломатоза с полиангиит. Старото име на това заболяване е грануломатоза на Вегенер – системен васкулит, засягащ най-вече дихателната система и бъбреците. Едновременното наличие (overlap) на болест на Крон и грануломатоза с полиангиит е изключително рядко и представлява диагностично предизвикателсто. Пациентът от случая има язви в устата, загуба на слух, стеноза на трахеята и седловиден нос, които може да се наблюдават при грануломатоза с полиангиит или при много тежко изявени извънчревни прояви на болестта на Крон.

За поставяне на диагноза грануломатоза с полиангиит е нужно доказване на васкулит при хистологичното изследване, като биопсиите трябва да са взети от места с активно възпаление. Най-показателни са биопсиите от долните дихателни пътища, докато тези от горните дихателни пътища обикновено съдържат неспецифични възпалителни промени, както в случая. Негативните за васкулит биопсии и отрицателното изследване ANCA не са достатъчни за изключване на диагноза грануломатоза с полиангиит.

Не всички лекарства, използвани за болест на Крон, ще имат ефект и за грануломатоза с полиангиит. Обикновено лечението се провежда с кортикостероиден курс с бавно намаляване на дозата. Поддържащото лечение е с имуносупресори като азатиоприн или метотрексат.

Гастроентеролозите трябва да са запознати с характерните прояви на грануломатоза с полиангиит и да ги различават от извънчревните прояви на болестта на Крон.

Източник: Gawey BJ, Guerrero Vinsard D, Own M, Kane SV. Saddle Nose Deformity in a Patient With Crohn’s Disease. ACG Case Rep J. 2023 Dec 15;10(12):e01237. 

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...