Клиничен случай – метастатична болест на Крон на лакътя

37-годишна жена с болест на Крон отива на преглед поради поява на червени твърди плаки с централна коричка по левия лакът (снимка В1). На 20-годишна възраст е установена болест на Крон със засягане на тънкото и дебелото черво (A2B1L3). Първоначално е лекувана с кортикостероиди (метилпреднизолон и будезонид), а след това е добавен имуносупресорът азатиоприн. Понастоящем се провежда биологична терапия с инфликсимаб, като е постигната трайна ремисия на възпалителното чревно заболяване.

Колоноскопията потвърждава ремисия на чревната болест, като не се виждат ерозии и язви по лигавицата. Биопсията на кожните формации показва лимфоплазмоцитен инфилтрат в дермата и неказеозни грануломи, както е показано на снимка А.

Каква е диагнозата?

Болестта на Крон често протича с извънчревни прояви, някои от които са кожни. Неказеозни грануломи в кожна зона, която няма контакт с храносмилателната система, са много типични за т.нар. метастатична болест на Крон. Това рядко кожно усложнение е описано за първи път от Паркс през 1965 г. Оттогава в научната литература има не повече от 60 публикации на пациентски случаи по темата. Смята се, че диагнозата обикновено се пропуска или се класифицира по грешен начин.

Метастатичната болест на Крон засяга най-често кожата на устните, лактите или гениталиите. Диагнозата трябва да се потвърди чрез доказване на неказеозни грануломи при хистологично изследване. Обикновено засягането е под формата на червени плаки, които могат да нарастнат, да станат нодуларни (подобни на възел), да се разязвят и накрая да отделят гной. Диференциална диагноза трябва да се прави с кожна саркоидоза, актиномикоза и инфекция с микобактерии. Лечението се провежда с кортикостероиди (локални или системни) или биологични медикаменти (инфликсимаб, адалимумаб и др.). При засягане на аналната или гениталната област се препоръчват антибиотици като първа линия на лечение.

Вижте отдолу в коментар препоръчаният алгоритъм за лечение.

При пациента от случая метастатичната болест на Крон се развива на фона на много добре контролирано чревно възпаление. Поради това белгийсктие лекари заменят биологичната терапия – от инфликсимаб на устекинумаб (anti-IL 12/23). Наблюдава се бързо подобрение на кожното възпаление (снимка В2). След 8 седмици се отчита пълно изчезване на формациите по лакътя.

Източник: Beysens S, Wellens J, De Hertogh G, et al. Managing metastatic Crohn’s disease: a single center experience, review of the current evidence, and treatment algorithm [published online ahead of print, 2023 May 13]. Scand J Gastroenterol. 2023;1-9

Може да бъде изображение с отпечатък и текстово съобщение

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...