Консенсус Maastricht VI/Florence за диагноза и лечение на бактерията Helicobacter pylori

Излязоха новите препоръки за лечение на бактерията Helicobacter pylori, обобщени в консенсуса Maastricht VI/Florence. Публикацията е изключително подробна и включва многобройни научно базирани твърдения, които трябва да се познават и спазват за получаване на оптимален резултат. Ето някои от най-важните:

1) Инфекцията с H. pylori винаги причинява гастрит, независимо от симптомите и усложненията

2) H. pylori е стомашен патоген. H. pylori гастритът е инфекциозно заболяване

3) Тествай и лекувай е адекватна стратегия при неизследвана диспепсия

4) Гастритът, причинен от H. pylori, може да е асоцииран с повишена, намалена или непроменена киселинна секреция в стомаха

5) H. pylori гастрит трябва да бъде изключен преди поставяне на диагноза функционална диспепсия (ФД)

6) Употребата на аспирин или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) повишава риска от пептична язва и усложненията ѝ при хора, инфектирани с H. pylori

7) Препоръчва се изследване и лечение на H. pylori при пациенти, които ще започват дългосрочна терапия с аспирин

8. Дългосрочната терапия с инхибитори на протонната помпа (ИПП) променя топографията на H. pylori гастрита

9) Ерадикация на H. pylori се препоръчва при пациенти с необяснима желязодефицитна анемия (ЖДА), идиопатична тромбоцитопенична пурпура (ИТП) и дефицит на витамин В12

10) Ерадикацията на H. pylori е първа линия на лечение за локализиран low-grade стомашен MALT лимфом

11) При пациенти с диспепсия на възраст над 50 години се препоръчва провеждане на гастроскопия

12) След ерадикационен курс трябва да се спре приемът на антибиотици и бисмут за 4 до 6 седмици преди ново изследване. Инхибиторите на протонната помпа трябва да се спрят за 14 дни преди изследване на резултата от лечението.

13) Ако изследване на чувствителността към антибиотици не е налично, в области с висока или неизвестна резистентност към кларитромицин (каквато е и България), първа линия е бисмут-базирана четворна терапия. Ако тя не е налична, четворна небисмутова терапия може да бъде обмислена

14) Препоръчаната продължителност на терапията е 14 дни

15) Приложението на висока доза ИПП два пъти дневно повишава ефективността на тройната терапия

Източник: Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T; European Helicobacter and Microbiota Study group. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut. 2022 Aug 8:gutjnl-2022-327745.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...