Чашковидноклетъчен рак на апендикса

81-годишен мъж постъпва в болница поради коремна болка и киселини. Симптомите се влошават прогресивно през последните години и не се повлияват от лекарствена терапия. Пациентът има коронарна съдова болест, предсърдно мъждене и дивертикули на дебелото черво. Между 1999 и 2006 г. са проведени общо 9 колоноскопии за ректално кървене, което е обяснено с хемороиди и дивертикули на червото. Отстранявани са полипи (тубуларни аденоми), последният през 2006 г. и сега е време за контролна колоноскопия. По време на изследването отворът на апендикса е описан с „натрупан“ вид (снимка) и са взети биопсии. Хистологичният резултат демонстрира клетки с морфология на чашковидни клетки, които инфилтрират нормалните дебелочревни жлези. Имунохистохимичните оцветявания показват клетки, положителни за AE1/AE3, слабо положителни за хромогранин и отрицателни за синаптофизин. Компютърната томография установява леко уголемен апендикс, но без увеличени лимфни възли около него.

Каква е диагнозата?

Комбинацията от хистологични и образни резултати е характерна за чашковидноклетъчен аденокарцином на апендикса. Пациентът е насочен за хирургична операция (десностранна хемиколектомия), от която се възстановява без проблем. Патологичният резултат демонстрира карцином, който се разпространява от апендикса към мезоапендикса и сляпото черво (цекум). Отстранените 19 лимфни възли са без метастази. Контролна колоноскопия след 1 година открива нормална анастомоза, без нови полипи или туморни формации.

Ракът на апендикса бива два основни вида – епителен и невроендокринен. Първият произхожда от епителните клетки, които покриват апендикса. Имунохистохимичните оцветявания са положителни за AE1/AE3. Невроендокринният рак произхожда от ентерохромафинни клетки (клетки на Кахал). Те се оцветяват положително за хромогранин и синаптофизин. Чашковидноклетъчният аденокарцином е агресивен подвид, който хистологично има характеристиките и на двата основни вида. Клиничното протичане варира – от напълно безсимптомно до апендицит. Много често при установяване на рак на апендикса вече има метастази в лимфни възли или други органи и тогава прогнозата е лоша. Понякога туморът е неочаквана находка след отстраняване на апендикса при първоначална диагноза апендицит. Значително по-рядко се открива случайно при колоноскопия, както е в случая. Отворът на апендикса трябва да се огледа внимателно при всяка колоноскопия. Лекарят трябва да има нисък праг за вземане на биопсии при странна анатомия на зоната.

Колоноскопията трябва да се провежда според съвременните критерии за качество, за да не се пропуснат опасни формации. У нас тези критерии масово не се познават и не се спазват.

Източник: Kozacek K, Reese R, Laczek J, Voorhees P. Taking Caution at Road’s End: Incidental Finding of Appendiceal Goblet Cell Tumor on Colonoscopy. ACG Case Rep J. 2023;10(11):e01211.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...