Клиничен случай – „бамбуков“ стомах при болест на Крон

59-годишен мъж от Тайван постъпва в болница поради коремна болка и кръв в изхожданията от една година. Гастроскопията установява бамбуков вид (bamboo joint-like appearance) на стомаха. Взетите биопсии показват значителен оток на ламина проприя в лигавицата около „бамбуковия възел“ и нормален резултат за лигавицата на „бамбуковия възел“. Проведена е колоноскопия, която установява язви в тънкото и дебелото черво. Хистологичният резултат потвърждава болест на Крон с висока активност (A3L3L4B1). Компютърната томография потвърждава задебеление на терминалния илеума и възходящото дебело черво.

Конвенционалните медикаменти за лечение на болест на Крон не дават начален добър резултат и затова е включен устекинумаб (anti-IL12/23 биологичен медикамент). След 2 години е постигната трайна клинична и ендоскопска ремисия без стероиди, но „бамбуковият“ образ в стомаха остава непроменен.

Бамбуковият стомах се характеризира с оточни надлъжни стомашни гънки, прекъснати от линейни бразди. Това е характерен белег за болест на Крон, независимо от активността на възпалителното чревно заболяване, наличието на ремисия и прилаганите медикаменти. Бамбуковият стомах е важен диагностичен маркер за болест на Крон и дори е включен като вторичен критерий в Япония. Много рядко бамбуковият образ може да се срещне при други заболявания – хроничен гастрит и улцерозен колит. Учудващо, в Азия честотата на бамбуковия стомах при болест на Крон достига 68%, но рядко се споменава в западната научна литература. Причината за възникване на характерния вид на стомаха е неясна, но трябва да се познава като потенциален белег на възпалително чревно заболяване.

Аз си признавам, че досега не съм виждал (или не съм обръщал внимание) подобен образ при гастроскопия. А съм провеждал изследването при много пациенти с болест на Крон. Вероятно отново се затвърждава фразата, че всеки вижда, каквото знае.

Източник: Le PH, Chang CW, Chen CM, Wu RC. Bamboo Joint-Like Appearance of the Stomach in a 59-Year-Old Man With Chronic Abdominal Pain. Am J Gastroenterol. 2023;118(11):1922.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...