Клиничен случай – чернодробен аденом

Изключително неочакван метод за регресия на лимфом в червото

80-годишна жена на хемодиализа е насочена към клиниката с положителен фекален тест за окултно кървене и анемичен синдром – хемоглобин 92 g/l. Проведена е колоноскопия и в ректума (правото черво) се установява субмукозна туморна формация (снимка А) с ерозии, зачервяване и размер около 2 см. Виртуалното оцветяване с NBI показва блестяща лигавица без жлезиста структура, с дендритни съдове – образ подобен на „дърво“ (снимка В). Биопсичният резултат установява атипични лимфоцити (снимка С), положителен резултат за CD 20 и CD79a. Компютърната томография (скенер) не установява други формации и пациентът е диагностициран с MALT лимфом в ранен стадий 1 (класификация от Лугано).

Сега следва интересната част. MALT лимфомите в червото са изключително редки и нямат стандартизиран терапевтичен режим. При подобни лимфоми в ранен стадий, но в стомаха, се изследва за бактерията H. pylori и ако е налична се провежда ерадикационен курс. И тук японските лекари са осъществили гастроскопия, но биопсиите и микробиологичното изследване са отрицателни за бактерията. Въпреки това лекарите провеждат ерадикационен курс за H. pylori! Туморът постепенно се свива и при колоноскопия след 21 месеца (!) се установява единствено белег (снимка D). Хистологичният резултат от белега не показва лимфом.

За съжаление, от краткия доклад не става ясно какъв терапевтичен курс е използван, дори при отрицателен резултат за бактерията, но крайният изход е впечатляващ. Постигната е регресия при рисков пациент без химиотерапия. Струва си да се знае от повече лекари, затова дайте палец нагоре и споделете с колеги.

Източник: Matsumoto K, Miyaguchi K, Tsuzuki Y, Imaeda H. Regression of colorectal mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma without Helicobacter pylori infection after eradication therapy. Gastrointest Endosc. 2022 Dec 23:S0016-5107(22)02228-3

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...