Клиничен случай – шваном

69-годишна жена е насочена към болница поради формация в коремната кухина. Жената няма хронични заболявания и не приема лекарства. В миналото е оперирана за менингиом. Коремната формация е открита случайно след кратък епизод на загуба на съзнание (синкоп) в домашни условия.

Пациентката няма оплаквания от страна на храносмилателната, сърдечносъдовата и дихателната система. Лабораторните резултати са в нормални граници. Проведена е компютърна томография, която показва формация с размер 8 х 14 х 17 cm в средната част на ретроперитонеума (снимка А и В). Находката е хетерогенна с обширни кистични и некротични зони. Води до притискане на черния дроб, панкреаса, стомаха и околните съдове. Проведено е ендоскопско ехографско изследване, където формацията е хипоехогенна, капсулирана, с неправилен контур и кистични зони (снимка C и D). Осъществена е тънкоиглена аспирация и анализът на течността показва нормални резултати за туморните маркери СЕА и СА 19-9. Откриват се малки фрагменти от мезенхимни клетки. Проведена е и тънкоиглена биопсия под ехографски контрол, която показва само неспецифична мезенхимна тъкан.

Каква е диагнозата?

Трета биопсия с 19G игла показва мезенхимна тъкан, съставена от вретеновидни клетки с тесни, удължени ядра и строма, богата на колаген с палисадно (като ограда) подредени ядра (телца на Верокай). Имунохистохимичното изследване е положително за S100, виментин, D2-40 и WT1-антитела и е отрицателно за DOG1. Ki-67 е под 2%.

Контролна компютърна томография след 6 месеца показва нарастване на размерите с 1 cm и лекарите препоръчват оперативно отстраняване на формацията. Окончателната диагноза е ретроперитонеален шваном с ниска пролиферация и без данни за злокачественост. Шестнадесет месеца след операцията пациентката продължава да е без оплаквания.

Шваномите са обикновено доброкачествени тумори, съставени от шванови клетки – глиални клетки, произвеждащи миелин за обвивките на невроните в периферната нервна система. По-често са разположени в главата, шията и крайниците. Често се откриват случайно, при образни изследвания по друг повод.

Рискови фактори за злокачественост са размер над 5 cm, неправилни граници, кървене или некроза в тумора. Хирургично отстраняване се препоръчва при наличие на рискови фактори, когато пациентът има оплаквания от притискане или при нарастване на размера. За поставяне на диагноза е необходим хистологичен материал.

Източник: Baldaque-Silva F, Moro CF, Arnelo U. A Nerve-Wracking Cyst. Gastroenterology. 2021;161(5):e12-e13.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...