Клиничен случай – газ в порталната венозна система след субмукозна дисекция

74-годишна жена постъпва в болница за лечение на рак на дебелото черво в ранен стадий. Проведена е колоноскопия и в напречната част на дебелото черво се установява тумор с диаметър 25 мм (снимка отдолу в коментар).

Японски лекар провежда ендоскопска субмукозна дисекция (ЕСД) при подаване на въглероден диоксид СО2. По време на процедурата не се регистрират странични ефекти, но продължителността е много дълга – 178 минути поради лека фиброза в областта.

Пет часа след изрязването на тумора пациентът внезапно вдига висока температура и получава втрисане. Систоличното кръвно налягане пада под 80 mmHg. Жената съобщава за лека коремна болка. Лабораторните изследвания показват повишен брой левкоцити 17,9. Компютърната томография изненадващо установява газ в порталната венозна система, разпространяващ се към горната и долната мезентериална вена (снимка отдолу в коментар). Дебелото черво в областта на манипулацията е оточно, но не се забелязва свободен газ в коремната кухина, нито свободно подвижна течност (асцит).

Лекарите приемат възможността за бактериемия и пациентът е лекуван консервативно с гладуване и венозен антибиотик. В следващите няколко дни телесната температура и левкоцитите се нормализират и пациентът е изписан успешно след 7 дни. Взети са 2 хемокултури, които остават без бактериален растеж.

Механизмът на възникване на газ в порталната венозна система е неясен. Възможни фактори са увреждане на лигавицата и раздуване на червото. Подобни случаи са докладвани дори след диагностична колоноскопия при пациенти с възпалителни чревни заболявания. В описания случай, вероятно значение има дългото време на процедурата с честа инсуфлация, което може да позволи на газа да премине през язвен дефект към венозната мрежа. Не се установяват други причини за неочаквания страничен ефект и той се проявява съвсем скоро след манипулацията.

Досега има само два описани случая на газ в порталната венозна система след ендоскопска субмукозна дисекция на дебелочревна формация. И при двата лечението е било консервативно. Лекарите, извършващи субмукозна дисекция, трябва да са запознати с този рядък страничен ефект. Той може успешно да бъде овладян чрез консервативни мерки.

Източник: : Tanaka Y, Aoki K, Okada K, Fujii S, Hepatic portal venous gas after colonic endoscopic submucosal dissection: A case report, iGIE (2023)

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...