Клиничен случай – кървящ тумор на дебелото черво

48-годишен мъж постъпва в болница след като забелязва, че има черни изхождания. Колоноскопията установява масивно кървене в дясната част на дебелото черво (снимка 1). Кръвта запълва вътрешността на червото и силно затруднява огледа. След промиване се установява голям кървящ тумор (снимка 2). Опитите за спиране на кървенето чрез ендоскопски методи се оказват неуспешни.

Какво трябва да се направи, за да се избегне операция по спешност?

Спешно е проведена транскатетърна артериална емболизация, която води до спиране на кървенето. Вижте снимка на процедурата отдолу в коментар. Направена е селективна ангиограма на клонове на илеоколичната артерия и мястото на кървене е успешно емболизирано.

При контролна колоноскопия се открива туморна формация с размер около 4 cm (снимка 3). При използване на оптичния режим NBI се установяват зони с неправилна повърхностна структура до пълна липса на съдове, отговарящи на стадии 2B и 3 по JNET класификацията (снимка 4). Окончателната диагноза е тумор на дебелото черво с инвазия в дълбочина. Пациентът е насочен за оперативно лечение.

Проведена е лапароскопска десностранна хемиколектомия. Хистологичното изследване на изрязания материал установява умерено диференциран аденокарцином с инвазия в дълбочина 4000 микрометра. Този тумор е напреднал и не може да бъде отстранен ендоскопски, което прави разпознаването му чрез оптична диагноза ключово.

Спешните техники за кръвоспиране, като транскатетърната артериална емболизация, могат да предотвратят операцията по спешност. Важно е, защото плановите оперативни намеси винаги имат по-добър краен резултат, дори при един и същ стадий на тумора.

Отново напомням, че всеки човек над 45 години трябва да има скринингова колоноскопия, дори да няма никакви оплаквания. Откриването и отстраняването на опасни полипи спасява от развитие на рак.

Източник: Early-stage colorectal cancer with massive bleeding Tanaka, Yasuyuki et al. iGIE, Volume 2, Issue 2, 110 – 112

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...