Клиничен случай – маргиналнозонов лимфом на слезката

44-годишен мъж постъпва в болница поради нарастване на коремната обиколка, гадене и ранно засищане от 3 месеца. В миналото, преди около 10 години, е провеждал химиотерапия за злокачествено кръвно заболяване, което не може да уточни.

Лабораторните изследвания показват анемия с хемоглобин 100, ниски тромбоцити 72 и повишен брой левкоцити 15,8. Компютърната томография демонстрира огромна слезка с множество уголемени медиастинални и парааортални лимфни възли.

Какво изследване трябва да се направи и каква е диагнозата?

Лекарите провеждат костномозъчна биопсия и флоуцитометрия, които показват хиперцелуларен костен мозък с характеристики на маргиналнозонов лимфом.

Маргиналнозоновият лимфом на слезката е рядък вид неходжкинов лимфом.

След мултидисциплинарно обсъждане е взето решение за хирургично отстраняване на слезката (спленектомия). Изваденият орган е с максимален размер 45 cm и тежи над 12 килограма. Това е най-голямата слезката, докладвана някога в научната литература.

Пациентът е изписан три дни след операцият и е насочен за химиотерапия.

Източник: Hall DJ, Dang NH, Shaw CM. Successful Surgical Removal of the Largest Known Spleen. Case Rep Surg. 2020 Feb 25;2020:6790808.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...