Клиничен случай – Некролитичен акрален еритем

72-годишна жена постъпва в болница поради множество зачервени плаки по двата крака. Кожните промени са забелязани преди около 6 месеца. Жената има хепатит С, известен от 10 години, който не е лекуван. Тя се проследява редовно и е имала нормални стойности на туморния маркер алфа-фетопротеин (АФП) до преди една година. Но месец преди появата на плаките туморният маркер се повишава до 29 (нормална стойност < 15 ng/ml). Магитно-резонансна томография открива туморна формация с размер около 2 cm в черния дроб, с образни характеристики на хепатоцелуларен карцином.

Прегледът установява множество зачервени, люспести и сърбящи плаки по двата крака (снимка А). Тестът гъбична инфекция е отрицателен. Взета е кожна биопсия, която показва паракератоза, лека акантоза с фокално дискератични клетки и блед епидермис (снимка В). Кръвно изследване доказва ниско ниво на цинк.

Каква е причината за кожните промени? Каква е диагнозата?

Клиничните, лабораторните и хистологичните данни са типични за некролитичен акрален еритем. Пациентът получава суплементация с цинк и локална стероидна терапия. След две седмици се отчита значимо подобрение на кожните формации. За тумора в черния дроб са проведени 15 сесии транскатетърна артериална химиоемболизация (TACE). За съжаление, пациентът умира от пневмония, усложнена с дихателна недостатъчност, три години по-късно.

Некролитичен акрален еритем е описан за първи път през 1996 г. от Darouti и Abu et Ela. Протича с червени или виолетови плаки с добре отграничени очертания, обикновено разположени в периферни (акрални) зони. Най-често се наблюдава при пациенти с хроничен вирусен хепатит С и причината за появата е свързана с нарушена хомеостаза на цинка в тялото.

Лекарите трябва да са запознати с тази кожна проява при пациенти с вирусен хепатит С и да знаят връзката ѝ с ниските нива на цинк в кръвта. Това е невъзможно, ако не се чете всеки ден.

Източник: Cheng CY, Wu J. Erythematous Plaques on Legs and Feet in a Patient With Hepatitis C. Gastroenterology. 2021;161(1):38-39.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...