Клиничен случай – сифилистичен хепатит

50-годишна жена с няколко минали аборта развива гадене и леко повишена телесна температура от 3 месеца. Въпреки минали хоспитализации досега не е получила конкретна диагноза. Лабораторните резултати показват горногранична стойност на левкоцитите, леко повишен възпалителен маркер CRP (9.7), анемия (Hb 104 g/l), повишени стойности на холестатичните ензими GGT (426) и ALP (801) при нормални стойности на чернодробните ензими AST, ALT, нормална стойност на билирубин и отрицателни маркери за хепатит В и С. Серумните имуноглобулини, автоантитела, коагулационни показатели и щитовидната функция са в нормални граници. Няма данни за вирусна инфекция с цитомегаловирус (CMV), EBV, COVID-19. Изключена е и туберкулоза. Туморните маркери AFP, CA 19-9 и CEA са в нормални граници. Хемокултурата е отрицателна за патогенни бактерии.

Първоначално е проведена ехография на коремни органи, която установява възли с размери около 10мм в трети чернодробен сегмент (снимка отдолу в коментар) и уголемени лимфни възли около аортата. Компютърната томография на корем показва три възела в черния дроб с контрастно усилване тип „биволско око“ и уголемен черен дроб. Магнитно-резонансно изследване на жлъчната система (MRCP) не показва патологични промени.

Каква е най-вероятната диагноза за повишените ензими, маркерите на възпаление и оплакванията на пациента? Изброените изследвания са множество, което показва, че поставянето на диагноза не е лесно.

Лекарите първоначално имат подозрение за холангит и чернодробни метастази, но проведените изследвания ги изключват като възможна диагноза. Внимателен разговор с пациентката разкрива, че е предоставяла „сексуални услуги“ на клиенти. Изследванията за сифилис (TPHA и RPR) са силно повишени. Диагнозата е сифилистичен хепатит и обяснява високите стойности на GGT, ALP и CRP. Взета е биопсия от уголемените лимфни възли и хистологичното изследване показва грануломи, типични за сифилис. Започната е антибиотична терапия, на фона на която се постига пълно клинично подобрение и нормализиране на лабораторните резултати.

Честотата на сифилис в световен мащаб постоянно нараства. Заболяването се причинява от бактерията Treponema pallidum трябва да се има предвид в диференциалната диагноза на повишени чернодробни ензими.

Източник: An Overlooked Cause of Multiple Liver Nodules Exhibiting the Bull’s-Eye Sign Otsuka, Yasuo et al. Gastroenterology

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...