Лечение с венозен железен препарат на анемия при пациенти с болест на Крон и улцерозен колит

Желязодефицитната анемия (ЖДА) е най-честото извънчревно усложнение при болестта на Крон и улцерозния колит. Според научно базираните препоръки (ECCO) тя се лекува с венозен железен препарат. Но има два основни вида медикаменти за венозно лечение на ЖДА – Желязна карбоксималтоза (FCM) и желязна деризомалтоза (FDM), наричана доскоро железен изомалтозид. Оказва се, че има значение с кой от двата медикамента ще се лекува анемията, поне от гледна точна на възможен страничен ефект – ниско ниво на фосфатите в кръвта (хипофосфатемия).

Проучване с общо 97 пациента стига до извода, че и двата железни препарата подобряват стойностите на хемоглобина и чувството за умора. Ниско ниво на фосфати обаче се наблюдава при 8.3% от лекуваните с FDM и при 51% от лекуваните с FCM. Разликата е сериозна и трябва да се има предвид. Необходими са допълнителни проспективни проучвания за оценка на ефекта от ниското ниво на фосфатите, като се предполага, че това ще се отрази най-вече на костите. Резултатите от проучването потвърждават изводи от предходни мета-анализи. Желязната карбоксималтоза много по-често дава като страничен ефект хипофосфатемия.

На българския пазар има и двата продукта с почти сходни цени. Единият производител ще има полза да разгласи резултатите от проучването, а другият – вероятно ще си мълчи за тях. По-важно е лекарите да знаят, че единият медикамент може да спести на пациентите потенциално лабораторно отклонение. Не трябва да рискуваме да им го причиним при равни други условия – ефект върху анемията, умората и сходна цена.

Лекарите трябва да четат научни статии ежедневно, за да знаят предимствата и недостатъците на медикаментите, които не винаги са очевидни. Медицинският избор трябва да е базиран на данни, а не на реклама и спонсорство от фармацевтични фирми.

Източник: Zoller H, Wolf M, Blumenstein I, et alHypophosphataemia following ferric derisomaltose and ferric carboxymaltose in patients with iron deficiency anaemia due to inflammatory bowel disease (PHOSPHARE-IBD): a randomised clinical trial Gut 2023;72:644-653.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...