„Лека“ болест на Крон

Болестта на Крон е хронично възпалително чревно заболяване. Целта на лечението е да се постигне контрол върху оплакванията, да се избегнат усложнения (стенози, фистули, абсцеси), хирургични операции и зависимост от кортикостероиди. Около 20 до 30 процента от пациентите имат „леко“ протичане на заболяването, с ограничен засегнат участък от храносмилателната система и ниска активност. Важно е да се познават техните характеристики, тъй като научно базираното лечение значително се различава от това при тежките форми.

Пациентите с „лека“ болест на Крон имат по-нисък риск за прогресия към усложнения и по-висока възраст при начална диагноза (обикновено над 30-годишна възраст). При тях активността на заболяването е ограничена, т.е. няма дълбоки и обширни язви, нито фистули, абсцеси и стеснени участъци. Началните оплаквания може да са неспецифични, но водещи са коремна болка и диария. При леката форма няма системни прояви на възпалителния процес – повишена телесна температура, повишен пулс (тахикардия), загуба на килограми или невъзможност за хранене през устата. Лабораторните изследвания може да са в нормални граници с изключение на леко повишени възпалителни маркери – CRP и фекален калпротектин. Ендоскопската оценка на тежестта се прави чрез показателя CD-SES, който при леки форми обикновено е между 3 и 6. Забелязват се само афти или плитки язви, ограничени само в един участък на червото.

След поставяне на диагнозата е нужна стратификация на риска за прогресия към по-тежки форми, които изискват по-стриктно мониториране. Препоръките за постигане на начална ремисия при „лека“ болест на Крон включват приложение на будезонид или системен кортикостероид при засягане на крайната част на тънкото черво (терминален илеум) или началната (проксималната) част на дебелото черво. При засягане на крайната (дисталната) част на дебелото черво или по-обширно засягане на дебелото черво се препоръчва системен кортикостероид или сулфасалазин. Очаква се клинично подобрение след 2 до 4 седмици и клинична ремисия след 12 до 16 седмици. Важно е да се подчертае, че често предписвания месалазин НЯМА полза (над плацебо) при болест на Крон.

Поддържането на ремисия при лека форма на болест на Крон, отговорила на будезонид или кортикостероид, може да включва само поддържащи (противодиарийни) медикаменти и диета при стриктно мониториране на оплакванията. Периодично трябва да се провеждат ендоскопски изследвания за оценка на ендоскопската активност. Изключително важно е пациентите да бъдат посъветвани да спрат цигарите, които са рисков фактор за влошаване на заболяването.

В заключение, пациентите с „лека“ болест на Крон са специфична популация, чието проследяване и лечение се различава от това при тежките форми. Лечението трябва да бъде строго научно базирано за постигане на оптимален резултат. Вижте обобщена схема на препоръките, отдолу в коментар.

Източник: Evidence-Based Approach to the Management of Mild Crohn’s Disease Elmasry, Sandra et al. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...