Препоръки за „зелена“ ендоско

Британското дружество по гастроентерология (BSG) излезе с официални препоръки за „зелена ендоскопия“. Някои от тях може да ви шокират.

Гастроентерологията е специалност с интензивно използване на ресурси и значителен принос за емисиите от парникови газове. Устойчивите ендоскопски процедури, в контекста на климатичните промени, вече стават фокус на активно обсъждане в професионалните медицински общности.Ето само част от препоръките на BSG:

👉Препоръчва се придържане към професионалните консенсуси, за да се гарантира уместността на всички ендоскопски процедури

👉Препоръчват се устойчиви алтернативи на конвенционалната диагностична ендоскопия, където е клинично приложимо – вкл. виртуална колоноскопия и капсулна ендоскопия за скрининг

👉Препоръчват се научно базирани методи (симулация, онлайн библиотеки с изображения) за устойчиво ендоскопско обучение на медицинските кадри

👉Препоръчва се комбиниране на процедурите (колоноскопия + гастроскопия) в един ден, където е възможно

👉Препоръчва се използването на утвърдна стандартна оперативна процедура за рационализация и минимизация на използваната вода

👉Препоръчват се локални протоколи за минимизиране броя биопсии

👉Ендоскопските кабинети трябва да използват устойчиви практики за докладване на резултатите, като електронна документация

👉Препоръчва се редукция на употребата на лични предпазни средства (ЛПС), където е възможно и повишено използване на ЛПС за многократна употреба

👉Препоръчва се енергията, захранваща ендоскопските кабинети, да бъде от възобновяеми източници, където е възможно

👉Препоръчват се енергоефективни сензори за светлина и движение, където е подходящо👉Препоръчва се йерархия на отпадъците и триаж на замърсени, незамърсени и възможни за рециклиране отпадъци

👉Препоръчва се обучение на персонала за „менажиране на отпадъците“

👉Пациентски брошури и инструкции трябва да бъдат предлагани в дигитален формат

Задава ли се зелена промяна в ендоскопията? В световен мащаб, може би, но у нас – едва ли. Поне скоро няма да я видим.

Източник: Sebastian S; Green endoscopy: British Society of Gastroenterology (BSG), Joint Accreditation Group (JAG) and Centre for Sustainable Health (CSH) joint consensus on practical measures for environmental sustainability in endoscopy. Gut. 2022 Oct 13:gutjnl-2022-328460.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...