Разлики в дианостичните критерии за Баретов хранопровод

Баретовият хранопровод е предраково състояние, което повишава риска от развитие на аденокарцином. Баретовият хранопровод е усложнение на рефлуксната болест. Вероятно ще се изненадате, но различните научни асоциации (европейска, американска, японска, австралийска) имат различни дефиниции за Баретов хранопровод, което може да създаде объркване. Разминавания съществуват дори в определянето на границата между хранопровода и стомаха. Използват се различни анатомичните маркери – съответно горната (проксималната) граница на стомашните гънки или долния (дисталния) край на палисадните съдове на хранопровода. Някои от критериите изискват минимална дължина от 1 см за поставяне на диагноза, както и доказване на интестинална метаплазия от взетите биопсии. Според европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE) Баретов хранопровод се диагностицира при наличие на сегмент над 1 см от еднореден епител (характерен за стомаха) над горната граница на стомашните гънки и доказана интестинална метаплазия при биопсия. Оценка на дължината на засегнатия участък се прави по Пражката класификация.

Разгледайте приложената снимка. Тя добре илюстрира разликите в дефинициите. Горното изображение (а) показва границата между хранопровода и стомаха в синьо, определена според палисадните съдове. Долното изображение е от същия пациент, но тук границата, определена по края на стомашните гънки в оранжево, е на различно място. Лекарите трябва да имат предвид разликите в дефинициите и да знаят с коя боравят.

Разгледайте още снимки в коментарите с тънкости и опасности при поставяне на диагнозата.

Източник: Kusano, C., Singh, R., Lee, Y.Y., Soh, Y.S.A., Sharma, P., Ho, K.-Y. and Gotoda, T. (2022), Global variations in diagnostic guidelines for Barrett’s esophagus. Digestive Endoscopy, 34: 1320-1328. 

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...