Клиничен случай – амебен абсцес на черния дроб

При 57-годишен мъж с болест на Крон се провежда контролна колоноскопия за оценка на чревното възпаление. Откриват се множество язви и е започната биологична терапия с anti-TNF медикамента инфликсимаб. След две дози от него пациентът отива в спешно отделение поради висока температура, която се задържа десет дни.

При постъпването мъжът съобщава за втрисания, нощни изпотявания и болка под дясното ребро. Не е имал контакт с инфекциозно болни и не е пътувал скоро извън САЩ. Преди повече от 20 години е посещавал Кувейт, Катар, Япония и Италия.

Прегледът установява телесна температура 38.8 градуса и пулс 94/мин. Коремът е болезнен при палпация в дясното подребрие, но без белези за перитонеално дразнене. Лабораторните изследвания показват високи левкоцити 12.8 с високи неутрофили 9.2, повишени чернодробни ензими AST 50 и ALT 49, нормални стойности на ALP и билирубин. Компютърната томография на корема открива две формации в черния дроб с размери съответно 9.2 cm и 3.5 cm, показани на снимката.

Каква е диагнозата?

Рентгеновото изследване на гръдния кош, изследването на урина и кръвните култури имат нормални резултати. Формациите в черния дроб приличат на абсцеси. Проведен е дренаж през кожата с поставяне на стент. Микробиологичната посявка и оцветяването по Грам са отрицателни. Започнато е емпирично лечение с антибиотик пиперацилин/тазобактам за покриване на Грам отрицателни бактерии. На седмия ден се получава положителен резултат за паразита Entamoeba histolytica (ELISA метод). Окончателната диагноза е амебен абсцес на черния дроб (амебиаза) на фона на имуносупресия с инфликсимаб. Лечението е променено на метронидазол за две седмици и паромомiцин за още една с цел елиминиране на всички останали паразитни кисти. Постепенно оплакванията отшумяват на фона на спряно лечение с инфликсимаб.

Абсцесите на черния дроб са редки усложнения при пациенти с възпалителни чревни заболявания. При здрави хора паразитният причинител E. histolytica колонизира лигавицата на дебелото черво. При имуносупресия в комбинация с ранима, разязвена повърхност паразитният причинител може да попадне в черния дроб през порталната вена. Имуносупресивното лечение може да повиши риска и от абсцес, причинен от други микроорганизми, като бактериите Klebsiella pneumoniae и E. coli.

Амебните абсцеси, причинени от E. histolytica, са редки извън ендемични области, като Индия, Африка, Мексико и Латинска Америка. В неендемични области най-често се откриват при хора, които имат орално-анални сексуални контакти. Пациентът от случая няма такива контакти и скоро не е пътувал в чужбина, но преди повече от 20 години е бил в ендемични райони. Възможно е тогава дебелочревната му лигавица да е била колонизирана от паразита и при имуносупресията E. histolytica да е станала инвазиявна.

Случаят илюстрира, че при имуносупресирани пациенти с висока температура, втрисане и нощни изпотявания, трябва да се мисли и за абсцес.

Източник: Saven H, Harmacinski A, Canakis A, Wong U. A Crohn’s Disease Patient Found to Have Entamoeba histolytica Infection Causing Pyogenic Liver Abscess. Case Rep Gastrointest Med. 2023;2023:9936613.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...