Клиничен случай – дефект тип „рибешко око“ при муцинозен аденокарцином

74-годишен мъж е насочен към специализирана клиника за лечение на голям плосък полип в дебелото черво. Полип с размер 30 mm (LST-NG, Paris 0-IIa) е открит в напречното дебело черво, без белези за инвазия при оптична диагноза (снимки А и В). Проведена е мукозна резекция. При оценка на дефекта (раната) след изрязването се забелязва дупка с бял пръстен около нея (снимка С). Описаната находка е подозрителна за дълбока увреда на стената на червото. При внимателен оглед се установява, че това е кистична структура с наличие на вискозна аморфна субстанция в нея (муцин) – снимка D.

Мукозната резекция е завършена и дефектът е затворен чрез механични клипси. Хистологичният резултат показва, че изрязаният полип е вилозен аденом с високостепенна епителна дисплазия, наличие на субмукозен муцин и неопределим участък на карцином. Описанието е съвместимо с муцинозен аденокарцином. В изрязания препарат не се открива мускулен слой на стената, т.е. описаната структура не е дефект от дълбока увреда. Пациентът е насочен за допълнителна хирургична операция, която не открива белези на рак в новия патологичен материал.

Това е вторият описан случай на т.нар. дефект тип „рибешко око“ (fish-eye) след отстраняване на полип. Наличието на аморфна субстанция (муцин) е потенциален белег на муцинозен аденокарцином – агресивна форма на рак на червото. Дефектът тип „рибешко око“ трябва да се разграничава от дълбока увреда на стената, причинена от изрязването на полипа.

Около 10 до 20% от случаите на рак на дебелото черво са от вида муцинозен аденокарцином. В сравнение с другите форми на рак, муцинозният аденокарцином обикновено се открива по-късно и има по-лош отговор на химиотерапия. Характеризира се с обилно образуване на муцин (>50% от тумора). Най-често се развива на базата на предраковото състояние вилозен аденом, както е и в този случай. На практика е невъзможно ендоскопски да се разграничи муцинозният аденокарцином от другите подвидове на рак, тъй като повърхностната лигавица няма характерни промени, а муцинът се открива в по-дълбоките слоеве на стената. Описаният дефект тип „рибешко око“ представлява кистично пространство, запълнено с муцин и предполага наличието на агресивния муцинозен аденокарцином. Лекарите трябва да оценяват дефекта след мукозна резекция и да го описват по класификацията от Sydney. Дефектът тип „рибешко око“ трябва да се разграничава от дефекта по Sydney тип III и IV.

Лекарите трябва да спазват научно базираните препоръки при отстраняване на големи плоски полипи. У нас, за съжаление, те невинаги се познават и прилагат.

Източник: Content Once is by chance; twice is a trend: a recurring finding within the postresection defect Alshihry, IyadVosko, SergeiBourke, Michael J.Shahidi, Neal et al. Gastrointestinal Endoscopy, Volume 97, Issue 4, 803 – 804

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...