Клиничен случай – дисплазия при възпалителни чревни заболявания

75-годишен пациент с дългогодишен улцерозен колит е насочен към специализирана клиника за отстраняване на предраков участък в дебелото черво. Зоната е установена, тъй като не се оцветява при приложение на специално багрило по време на колоноскопия (хромоендоскопия). Забележете, че в снимка А участъкът е с добре очертани граници. Формацията е плоска и е разположена на нивото на околната лигавица. Зоната би била невъзможна за разпознаване при стандартна колоноскопия, без използване на синьо багрило. В снимка В участъкът е отстранен чрез субмукозна дисекция, а хистологичният резултат показва високостепенна дисплазия, която е предраково състояние.

Пациентите с възпалителни чревни заболявания (улцерозен колит и болест на Крон) имат повишен риск от рак на дебелото черво. При тях възникването на рак може да бъде различно от това при хората от общата популация. Често предраковите състояния са трудни за разпознаване при колоноскопия и лесно могат да бъдат пропуснати, особено около участъците на възпаление. Затова в развитите страни има специални програми за ранно откриване на предракови състояния. Провеждат се колоноскопии с багрило или виртуално оцветяване (хромоендоскопия). У нас подобни изследвания са абсолютна рядкост. Те се извършват по-бавно и по-трудно от стандартната колоноскопия, но спасяват животи.

Вижте отдолу в коментар друг пример, където неоцветеният участък няма ясни граници и не може да бъде премахнат ендоскопски. Взетите биопсии от него също показват предраковото състояние високостепенна дисплазия. Поради неясните граници на формацията пациентът е насочен за хирургична операция (проктоколектомия).

Научно базираните препоръки за ендоскопско проследяване на пациенти с възпалителни чревни заболявания трябва да се познават и прилагат. Ако това не се случва, пациентите имат повишен риск от (теоретично предотвратим) рак.

Източник: Bak MTJ, Albéniz E, East JE, Coelho-Prabhu N, Suzuki N, Saito Y, Matsumoto T, Banerjee R, Kaminski MF, Kiesslich R, Coron E, de Vries AC, van der Woude CJ, Bisschops R, Hart AL, Itzkowitz SH, Pioche M, Moons LMG, Oldenburg B. Endoscopic management of patients with high-risk colorectal colitis-associated neoplasia: a Delphi study. Gastrointest Endosc. 2023 Apr;97(4):767-779.e6

Предраков участък с неясни граници. Не може да бъде отстранен ендоскопски и пациентът е насочен за хирургична операция.

Може да бъде изображение с 1 човек и текст, който гласи 'A'

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...