Клиничен случай – кръвоизлив от Мекелов дивертикул

17-годишен мъж е откаран в спешно отделение поради масивно изхождане на кръв и загуба на съзнание. В последните 3 години е имал чести епизоди на кървене. Два пъти е постъпвал в болница за кръвопреливане. Провеждани са няколко гастроскопии, колоноскопии, капсулна ендоскопия и компютърна томография с контраст, които са с нормален резултат. Сцинтиграфско изследване също не открива източник на кървене. Досега изследванията не са открили патологични промени. Извън епизодите на кървене пациентът няма никакви оплаквания.

Лабораторните резултати при постъпването показват тежка анемия с хемоглобин 60. Проведена е спешна ангиография, която открива кистична и навита съдова маса в клон към терминалния илеум на горната мезентериална артерия (снимка отдолу в коментар). Няма убедителни данни за активно изтичане на кръв в тънкото черво, но е проведена емболизация за предотвратяване на ново кървене.

Каква е диагнозата?

Клиничните и образните данни насочват към Мекелов дивертикул. След стабилизиране на пациента е проведена двойно-балонна ентероскопия, която потвърждава наличието на Мекелов дивертикул в тънкото черво. В него се открива язва и скоро кървял артериален съд. Поставени са титанови клипси за хемостаза и пациентът няма нови епизоди на кървене. След 15 дни е проведена операция за отстраняване на дивертикула (снимка отдолу в коментар). Хистологичният резултат на изрязаното черво потвърждава ектопична стомашна лигавица в дивертикула. Мъжът се възстановява без проблеми и е изписан след 5 дни.

Мекелов дивертикул е най-честата вродена малформация на стомашно-чревния тракт. Обикновено не причинява никакви оплаквания и се установява случайно. Кървенето от Мекелов дивертикул лесно може да се пропусне или диагнозата да се обърка. Кървенето се дължи на разязвяване на ектопичната стомашна лигавица.

Чувствителността на сцинтиграфското изследване (с Tc-99m пертехнетат) при пълнолетни е значително по-ниска от тази при деца. Ехографията и компютърната томография могат да пропуснат наличието на Мекелов дивертикул, който да бъде объркан с тънкочревни бримки. След поставяне на диагнозата при пациенти с кървене, лечението обикновено е оперативно и налага изрязване на част от червото.

Източник: Recurrent Hematochezia with Abnormal Mesenteric Angiography Tai, Yang et al. Gastroenterology, Volume 160, Issue 7, e14 – e15

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...