Клиничен случай – лангерхансова клетъчна хистиоцитоза на черния дроб

38-годишен китаец постъпва в болница поради пожълтяване на кожата. От три години знае, че има формации в черния дроб, описани като кръгли кистични лезии (снимка А). Изключен е вирусен и автоимунен хепатит. Пациентът обича да яде сурова риба и подозирайки паразитна инфекция е проведен курс на антихелминтна терапия, но без ефект.

Лабораторните изследвания показват нормална стойност на ALT 26, повишени AST 62, ALP 374 и екстремно висок общ билирубин 615. Албуминът е леко понижен 34, а коагулационните показатели, вкл. INR са в референтни граници. Образните изследвания изключват злокачествено заболяване в други органи. Поради високия билирубин е проведена чернодробна трансплантация. След операцията е започната имуносупресивна терапия с такролимус.

След 13 месеца контролна компютърна томография открива новопоявили се кистични формации в трансплантирания черен дроб (снимка В). Биопсията потвърждава рецидив на подлежащото заболяване. Сходни кистични формации са открити и в белите дробове (снимка В).

Каква е диагнозата?

Хистологичният резултат установява хистиоцити с висока експресия на CD1a, S100 и CD207 (Лангерин), което поставя диагнозата лангерхансова клетъчна хистиоцитоза. Kлетките на Лангерханс са вид дендритни клетки. Микроскопски те са бледо оцветяващи се големи клетки с еозинофилна цитоплазма. Характеризират се с ядрени бразди, фин хроматин и малки нуклеоли (снимка отдолу в коментар). Експресията на Лангерин (CD207) е еквивалентна на наличие на гранули на Бирбек, чието установяване е нужно за поставяне на окончателна диагноза. Диагнозата често се забавя или се бърка поради разнообразието на клинични прояви и протичане.

В миналото лангерхансовата клетъчна хистиоцитоза е смятана за възпалително заболяване, но сега се приема за злокачествена миелоидна болест с пролиферация на тези клетки в различни органи. Случаят демонстрира рецидив на заболяването в трансплантиран черен дроб. Няма универсално прието лечение поради редкостта и клиничното многообразие на болестта. Към имуносупресивната терапия с такролимус е добавен и друг имуносупресор – сиролимус. С комбинирата терапия пациентът води напълно нормален живот за следващите 70 месеца, без прогресия на формациите при периодично проследяване с образни методи.

Източник: Shen C, Zong Z, Xu N. „Malignant“ Liver Cysts Cause Liver Failure and Recurrence. Gastroenterology. 2021;160(6):e7-e9

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...