Клиничен случай – спленоза

57-годишна жена отива на профилактичен преглед с ехограф. Неочаквано се открива формация в малкия таз, която не се напипва външно. При ректално туширане се усеща като трудно подвижна, неболезнена зона с висока плътност. На корема се вижда белег от операция с дължина около 15 cm.

Лабораторните резултати показват повишени стойности на CRP 12.3, пикочна киселина 473 и липопротеин алфа 1005. Установява се анемичен синдром с хемоглобин 108. С изключение на нисък албумин 31.5, останалите показатели на чернодробната функция са в нормални граници. Туморните маркери CEA, AFP, CA 19-9, CA 724, CA 125 и CA 242 не са повишени.

Компютърната томография установява формация в малкия таз с размери 50 х 46 mm и значително контрастно усилване (снимка А, стрелка). Забелязват се също и възли (нодули) по оментума с максимален диаметър 11 mm (снимка В, стрелка). Проведена е магнитно резонансна томография и формацията показва дифузно усилване в Т1 (снимка С). Лекарите подозират тумор в малкия таз и метастази в оментума.

Биопсията на формацията установява разрастване на лимфоидни клетки с изобилие от кръвоносни съдове. Имунохистохимията е положителна за CD20, CD3, Bcl-2, CD2-40, CD23, CD31 и CD34, което предполага лимфоидна тъкан.

Каква е диагнозата?

ПЕТ/КТ изследване установява, че формацията слабо натрупва флуородезоксиглюкоза (2.7). Не се наблюдава глюкозен метаболизъм в оментума. Явното контрастно усилване говори за богато кръвоснабдяване, но не кореспондира с ниското натрупване на маркираната глюкоза. Поради несъответствие в образните данни лекарите отново подробно разпитват пациента. Оказва се, че преди 25 години тя е претърпяла автомобилна катастрофа с операция по спешност, където е отстранена слезката (спленектомия). Тази информация, заедно с образните и хистологичните данни поставя диагнозата спленоза – отделяне и имплантиране на тъкан от слезката на необичайно място (хетеротопна автотрансплантация).

Формацията е отстранена по оперативен път. След изваждане има червено-кафяв цвят и плътна консистенция, което подкрепя диагнозата спленоза. Оменталната спленоза не е премахната. Хистологичният резултат от формацията показва структура на слезка.

Спленозата е придобита форма на ектопична тъкан от слезката след травматично разкъсване или хирургично отстраняване на органа. Мигриралата тъкан може да е разположена в корема, малкия таз и дори в гръдния кош. Тазовата спленоза е изключително рядка и може да имитира тумори на матката или яйчниците.

Важно е да се подчертае, че сцинтиграфско изследване (Tc-99-m-HDRBC) може неинвазивно да потвърди подозираната спленоза и да спести операцията.

Пациентката се възстановява безпроблемно след операцията и се проследява периодично чрез компютърна томография поради останалата спленоза по оментума.

Този случай не е писан от ChatGPT. Отне ми време и усилия да го представя тук. Ако е бил полезен и интересен, моля за палец нагоре.

Източник: Wang Y, Yang G, Wang Z. An Unintentional Pelvic Mass: An Unexpected Diagnosis. Gastroenterology. 2023;164(6):880-882.

Абонирайте се за нашите статии...

Първата статия е:
"10 малко известни симптоми, зад които се крият тежки заболявания"
  • Кои 10 често пренебрегвани симптоми може да сe дължат на опасни заболявания?
  • С кое заболяване е свързан всеки симптом?
  • Какво да правим, ако забележим такъв симптом?
Веднага ще изпратим първата статия по електронната поща.
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА!
close-link

Абонирайте се за нашите статии и промоции

Въведете своя E-mail за получаване на новини
Абонирам се
close-link

Търсене за...